Enquêtes en petities.

Enquêtes en petities zijn middelen om inzicht te krijgen in wat er bij u als burgers leeft. Als uit een dergelijk onderzoeksmechanisme een inzicht komt dan kan de gemeenteraad dit inzicht ter harte nemen om hiernaar te handelen. Het is aan het stadsbestuur om met goede uitleg te komen als ze het advies verwerpt.

Het belang van het petitierecht.

Volkspartij Breda vindt de betrokkenheid van de inwoners bij het nemen van gemeentelijke beslissingen van essentieel belang. Daarom streeft ze naar een systeem waarin de stem van het volk een toegankelijke en laagdrempelige plek krijgt.

Het petitierecht van artikel 5 van de Grondwet is het recht van elke burger

Het petitierecht van artikel 5 van de Grondwet is het recht van elke burger om zijn stem te laten horen. Een petitie is een officieel verzoek aan het bevoegd gezag. Wij als Volkspartij Breda blazen het recht van enquête en petitie nieuw leven in. Hiermee kunnen we de stem van Breda in de gemeenteraad op tafel leggen als stevig argument bij belangrijke beslissingen.

Deel dit bericht!

Ontvang gratis de Volkspartij Breda nieuwsbrief

U ontvangt maximaal 2x p/maand een e-mail met de laatste updates