Project omschrijving

Wijk en ontwikkeling

Volkspartij Breda gelooft in de kracht van de wijk. In de wijken ontstaat sociale binding, zodat mensen zich veilig voelen en samen aan de slag gaan om er wat van te maken. Wij zien wijken en buurten waar mensen zich kunnen ontplooien. Waar mensen, dicht bij vrienden en familie, zelfstandig oud kunnen worden. Waar voorzieningen voor iedereen bereikbaar zijn.

Aandachtspunten

Hier horen voor Volkspartij Breda de volgende punten bij:

  • Ondersteunen van het sport- en verenigingsleven in de stadsdelen en dorpen

  • Aanwezigheid basisvoorzieningen, zoals supermarkten en gemeentelijke diensten

  • Goede vervoersbereikbaarheid van ieder stadsdeel en dorp

  • Veilige en ondernemende wijken

  • Vertrouwd aanspreekbaar gezicht in iedere wijk

  • Buurthuizen zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen voor en door de bewoners zelf

  • Goede en duidelijke aanwezigheid wijkagent en buurtbemiddeling

  • Per wijk moet in overleg met de bewoners bepaald worden waar ons belastinggeld naar toe gaat

Volkspartij Breda heeft in iedere wijk twee volksvertegenwoordigers. Deze mensen zijn namens de partij het gezicht in de wijk. Heeft u vragen, spreek ze gerust aan. Wij zijn er voor u.