Project omschrijving

Werk en ondernemerschap

Ondernemende Bredanaars zijn mensen, die niet bij de pakken neerzitten en die er het beste van maken. Ze zijn daarnaast gemoedelijke mensen die niet alleen voor onszelf maar ook voor elkaar zorgen. Een perfecte basis om een succesvol Breda neer te zetten. Een plek van gelijke kansen, waar iedereen zijn talenten kan inzetten. Waar jonge Bredanaars kunnen werken aan een succesvolle eigen toekomst en aan de toekomst van een nog mooiere stad.

Een samenleving bruist waar mensen zelf een steentje aan bij kunnen dragen. Werk waarin je je ei kwijt kunt, jezelf kunt zijn en waaruit je voldoening haalt. Ondernemers die voor dergelijke werkgelegenheid zorgen hebben de ruimte nodig. Voor deze ondernemers is het prettig als ze niet teveel belemmerd worden door regels van de gemeente.

Volkspartij Breda staat ervoor om ondernemers juist in hun eigen kracht te zetten. Voor hen die een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van hun medewerkers, voor hen die bijvoorbeeld diversiteit omarmen en bijdragen aan een beter milieu. Breda moet goed zijn voor ondernemers die onze maatschapWij vooruit helpen.

Aandachtspunten

Het centrum en de omliggende dorpen kennen veel bedrijvigheid die goede basisvoorzieningen nodig hebben. Wat hiervoor nodig is, hebben we op een rijtje gezet:

  • Snelle en klantvriendelijke gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers en bedrijven

  • Goede parkeergelegenheid en bereikbaarheid, zowel met openbaar vervoer als eigen vervoer

  • Lokaal ondernemerschap laten groeien door middel van business coaching en gunstige (financiële) vestigingsvoorwaarden

  • Iedereen met een uitkering gaat actief aan de slag voor werk of opleiding en de gemeente ondersteunt hierbij

  • Waarderen en stimuleren van burgerinitiatieven

  • Leegstand van bedrijfsruimten aanpakken

  • Faciliteren van kansmomenten om ondernemers samen te laten werken