Project omschrijving

Leefbaarheid en veiligheid

Een schone omgeving draagt bij een aan veilige leefomgeving. Waar u en uw buren zich thuis voelen. Dát is wat wij voor ons zien. Een omgeving ook waar mensen elkaar kunnen aanspreken en waar we een gedeelde verantwoordelijkheid voelen om onze wijken en de natuur netjes achter te laten.

Volkspartij Breda vindt het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in de stad. Dat ze tot zichzelf kunnen komen in de buitengebieden. En als er een feestje is in de stad, vinden wij het belangrijk dat initiatiefnemers verantwoordelijkheid nemen om de boel netjes achter te laten al dan niet in samenwerking met de gemeente. En bovenal vinden we het belangrijk dat elke burger gestimuleerd wordt om vooral ook zelf een eigen steentje bij te dragen.

Aandachtspunten

Voor Volkspartij Breda zijn er de volgende belangrijke aandachtspunten:

  • Zichtbare en aanspreekbare handhaving

  • Investeren in een preventievere aanpak, waarbij wijkagenten, buurtbemiddeling en woningbouwverenigingen nog intensiever met elkaar samenwerken

  • Onderhoud van de buitenruimte, tot aan loszittende stoeptegels toe

  • Voldoende (straat)verlichting, aangevuld met camera’s op gevoelige plekken

  • Meer groen binnen de bebouwde kom

  • Geen afval op straat

  • Strengere regelhandhaving en bestraffing van regelovertreding (zoals afvaldumping, verkeersdelicten en vandalisme)

  • Verenigingsleven blijvend stimuleren

  • Tegengaan van onveilige verkeerssituaties

Volkspartij Breda wilt een veel wijkgerichter beleid. Hier ontstaat sociale betrokkenheid waar elke burger bij is gebaat. Het is erg goed dat iedere buurt een wijkagent heeft. Gebleken is dat het project Buurtbemiddeling Breda succesvol is in het oplossen van burenconflicten.