Project omschrijving

Jeugd en onderwijs

Jeugd en onderwijs is een belangrijk thema voor Volkspartij Breda. Kinderen zijn de toekomst van de maatschappij. Elk kind heeft het recht op een goede ontwikkeling in een veilige omgeving.

Problematische situaties moeten met een goed jeugdzorgbeleid het hoofd worden geboden. Maatschappelijke initiatieven en bewegingen, zoals het Grote broer- en Grote zusproject, moeten verder gestimuleerd worden.

Aandachtspunten

Voor Volkspartij Breda zijn er de volgende aandachtspunten:

  • Investeren in veilige speelterreinen en sport-, groen- en andere voorzieningen voor kinderen en jongeren

  • Zorgdragen voor een breed onderwijsaanbod met opleidingen die aansluiten op zelfstandig ondernemerschap en op de vraag vanuit de arbeidsmarkt

  • Investeren in de begeleiding van jongeren met een beperking, en begeleiding richting de arbeidsmarkt

  • Kinderen bij pleegouders moeten daar tot hun 21e kunnen blijven

  • Screening pleegouders

  • Optimaal gebruik van geld voor jeugdzorg

  • Inzet van vrijwilligers en stagiaires die jongeren op verschillende vlakken ondersteunen

  • Zorgen voor goede communicatie tussen ouders, kind en jeugdzorg