Project omschrijving

Dienstbare gemeente en communicatie

In Breda leven jongeren, ouderen en kwetsbare mensen voor wie de gemeente maar moeilijk benaderbaar is. Het contact met de gemeente moet makkelijker worden voor alle inwoners. Het gaat om een toegankelijke en behulpzame gemeente. Wij zien een toekomst waarin u zich weer serieus genomen voelt door politiek en gemeente. Waarbij u het gevoel krijgt dat het weer om ú gaat.

Wanneer je ziet dat er iets gemeld moet worden bij de gemeente, bijvoorbeeld afval op straat. Of juist een aanvraag wilt doen voor een leuk project in de wijk. Dan merken we dat mensen niet zo goed weten waar ze moeten zijn.

Ook zien we dat de kwetsbare burgers, ouderen en allochtonen (die de Nederlandse taal niet goed beheersen) nog moeilijker in contact komen met de gemeente. Vanuit de gemeente wordt er veel met formulieren via internet gewerkt. Dit is voor de bovengenoemde burgers een obstakel.

Het moet dus veel makkelijker, zodat iedereen zijn verhaal of vraag bij de gemeente kwijt kan.

Aandachtspunten

Volkspartij Breda maakt zich hard voor de volgende zaken:

  • De gemeente is pro-actief in haar informatievoorziening en communicatie naar Bredanaars en Bredase bedrijven

  • Vergunningsverlening voor Bredanaars en bedrijven wordt toegankelijker en eenvoudiger

  • Inspraakmogelijkheden worden beter benut

  • Minder intern debat, meer dialoog met inwoners

  • Lokale gemeentelijke vertegenwoordiging per wijk

  • Begrijpelijke taal in het contact met de mensen