Beste Bredanaar,

Wie ben ik? Momenteel docent Chinees en gemeenteraadslid in Breda.

Ik ben in 1991 naar Breda gekomen om hier een leven op te bouwen. Het was toen heel anders dan mijn leven voortzetten in Nieuw-Zeeland, waar mijn familie nog steeds woont. Ik heb daar architectuur gestudeerd en Chinese taal en cultuur werd mijn vak in 2005, toen ik lesgeven goed kon combineren met het zorgen voor mijn vier kinderen.

Docent zijn is hard werken, maar ik leer veel mensen kennen en iedereen heeft een visie over het leven, en over hoe de woonomgeving moet zijn, zelfs over hoe Nederland georganiseerd moet worden. Raadslid zijn is veel luisteren naar de problemen en wensen van bewoners, en vaak stem ik voor of tegen, op basis van mijn gezond verstand.

Ik houd van Breda, met het water en de bossen, van de gezelligheid in de oude binnenstad. Er is heel veel te beleven in Breda en ik begrijp de mensen die terugkomen en nooit weg uit Breda willen. Bovendien is vooral voor gezinnen, zoals mijn gezin, een evenwicht tussen rust en spannende dingen, hier te vinden.

Wat wil ik in de politiek betekenen voor Breda?

Breda heeft een interessante geschiedenis in de mooie binnenstad. De stad kan altijd meer bezoekers aantrekken maar dat is lang niet zo belangrijk als het woonplezier in deze stad, waar veiligheid voor iedereen een hoofdzaak is. Hier kunnen de bewoners, in een schone en gezonde omgeving, hun kinderen grootbrengen en ook oud worden.

Als docent vind ik dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen om zich te ontwikkelen. Dat is de investering die leidt tot een samenleving waar mensen beseffen dat ze plichten en rechten hebben. Als je iets terug wilt geven aan de samenleving die goed is geweest voor je eigen generatie, en de volgende generatie, dan ga je dingen ondernemen. Het is wellicht een recht om betaald werk te hebben, maar het is ook je plicht om te werken. Het is geen taak voor het stadsbestuur om werk te creëren maar wel om ondernemerschap te stimuleren. Je kunt het op deze manier zien: beter geen eten naar een gebied waar ze honger lijden, maar stuur dan kennis, gereedschap en goede zaden mee, met mensen die de problemen aanpakken bij de oorsprong.

Onze wereld is continu aan het veranderen. Nu zijn we bezig de wegen te verbreden voor de doorstroming van het verkeer in de spits, terwijl we iets moeten doen aan de uitstoot. En wie weet, wordt de betaalbare zelfrijdende deelauto “gewoon” in de nabije toekomst, net zoals het mobieltje. Ik bekijk de voorstellen van het college van wethouders en collega’s met de ogen van een buitenlander die heeft gekozen voor Breda. Ik wil altijd weten hoe ze de dingen aanpakken in het buitenland, in andere steden. En wij, de bewoners van Breda, gaan samen een fijn Breda behouden en nog verder verbeteren.

Ontvang gratis de Volkspartij Breda nieuwsbrief

U ontvangt maximaal 2x p/maand een e-mail met de laatste updates