Volkspartij Breda

Volkspartij Breda

Samenwerken met Bredanaars voor een leefbare stad en een dienstbare gemeente

De kracht van Volkspartij Breda is dat ze invulling kan geven aan datgene wat de Bredase samenleving en mensen écht nodig hebben. Een partij met een sociaal gedachtegoed gericht op samenwerking. Niet gebonden aan de belangen in Den Haag, maar aan de belangen van Breda.

Onze gemeente heeft een eigen cultuur, identiteit en mentaliteit. Een eigen historie, heden en toekomst. Ze heeft een unieke economische positie en geografische ligging. Er is een toekomstige directe treinverbinding met België. Breda is gezellig en gastvrij. Ze heeft een positief imago in heel Nederland en trekt steeds meer bezoekers.

Volkspartij Breda sluit zo dicht mogelijk aan. Dicht bij de Bredase inwoners. Dit doet ze door een communicatiekloof te overbruggen. Bewoners worden op de hoogte gebracht van wat er zich in de stad afspeelt, in begrijpelijke taal. Inspraakmogelijkheden worden beter benut. Minder politiek debat en meer dialoog met de mensen. Procedures voor vergunningen worden eenvoudiger gemaakt met minder obstakels.

We werken samen met de inwoners aan een leefbare stad en een dienstbare gemeente. Een sociale stad waarin mensen samenwerken en zich veilig kunnen voelen. Een dynamische plek waar volop kans is voor alle Bredanaars om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Een schone en vertrouwde leefomgeving. Zo dragen we bij aan een nog mooier Breda waar iedereen trots op kan zijn.

De kracht van Volkspartij Breda is dat ze invulling kan geven aan datgene wat de Bredase samenleving en mensen écht nodig hebben. Een partij met een sociaal gedachtegoed gericht op samenwerking. Niet gebonden aan de belangen in Den Haag, maar aan de belangen van Breda.

Onze gemeente heeft een eigen cultuur, identiteit en mentaliteit. Een eigen historie, heden en toekomst. Ze heeft een unieke economische positie en geografische ligging. Er is een toekomstige directe treinverbinding met België. Breda is gezellig en gastvrij. Ze heeft een positief imago in heel Nederland en trekt steeds meer bezoekers.

Volkspartij Breda sluit zo dicht mogelijk aan. Dicht bij de Bredase inwoners. Dit doet ze door een communicatiekloof te overbruggen. Bewoners worden op de hoogte gebracht van wat er zich in de stad afspeelt, in begrijpelijke taal. Inspraakmogelijkheden worden beter benut. Minder politiek debat en meer dialoog met de mensen. Procedures voor vergunningen worden eenvoudiger gemaakt met minder obstakels.

We werken samen met de inwoners aan een leefbare stad en een dienstbare gemeente. Een sociale stad waarin mensen samenwerken en zich veilig kunnen voelen. Een dynamische plek waar volop kans is voor alle Bredanaars om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Een schone en vertrouwde leefomgeving. Zo dragen we bij aan een nog mooier Breda waar iedereen trots op kan zijn.

Partijprogramma

STEM VOOR BREDA

PROGRAMMA OVERZICHT

Ontvang gratis de Volkspartij Breda nieuwsbrief

U ontvangt maximaal 2x p/maand een e-mail met de laatste updates