Jurriaan Paulus van Pauwvliet

/Jurriaan Paulus van Pauwvliet
Jurriaan Paulus van Pauwvliet 2018-02-28T17:17:35+00:00

Beste Bredanaar,

Mijn naam is Jurriaan. In het dagelijkse leven woon en werk ik in Breda. Sinds twee jaar als mediator in strafzaken en burenconflicten. Daarvóór als rechtshulpverlener in overheidsprocedures. Ik merkte als jurist al snel dat er een kloof is tussen hoe het lokale bestuur communiceert en waar mensen op dit punt behoefte aan hebben. De beslissing om het juridische werk naast me neer te leggen en de kant van mediation op te gaan, was dan ook een logische stap. Op dat moment besloot ik ook om terug te keren naar de omgeving waar ik vandaan kom en in Breda te gaan wonen.

Op de weg naar de Bredase politiek heeft het maken van bewuste persoonlijke keuzes dan ook een belangrijke rol gespeeld. Enerzijds mijn keuze voor Breda. En voor Princenhage in het bijzonder. De gastvrijheid en openheid maken haar tot een plek waar ik me zeer thuis voel. Anderzijds mijn keuze voor communicatie. Voor mij betekent communicatie het verbinden van mensen. Dit is wat we in een verdeelde samenleving, op weg naar de toekomst, hard nodig hebben.

Heel graag wil ik dit punt met de Volkspartij Breda naar de stad brengen. De gemeente een voorbeeld laten zijn. De gemeente Breda is niet een instantie die afgescheiden een beleid uitvoert. Nee, ze staat in voortdurend contact met haar bewoners. Ze gebruikt begrijpelijke taal. Ik ga mij inzetten voor een gemeente Breda die haar inwoners op de hoogte brengt van wat er zich op het politieke toneel afspeelt. Die burgerlijke inspraakmogelijkheden serieus neemt. Minder intern debat, meer dialoog met bewoners en een heldere informatievoorziening naar buiten toe.

Breda is een mooie stad. Een sociale stad, die een voorbeeld kan zijn voor iedereen. Laten we hier verder op bouwen en laat de gemeentelijke politiek hierin stimulerend zijn!

Ontvang gratis de Volkspartij Breda nieuwsbrief

U ontvangt maximaal 2x p/maand een e-mail met de laatste updates