Beste Bredanaar,

We leven in spannende tijden. Er is veel sociale ongelijkheid, terwijl we toch een overvloed aan rijkdom hebben. Hoe we hier mee omgaan, is voor mij een van de grootste aandachtspunten van de komende tijd. Ik ben er een voorstander van dat de gemeente Breda meer gaat kijken naar wat de Bredase samenleving op het vlak van sociale zekerheid nodig heeft.

Op mijn tiende ben ik vanuit Spanje naar Breda gekomen. Dat was best wel een verandering en overgang. Echter na ruim 28 jaar ben ik nog steeds heel blij in Breda te wonen en heb ik mij op het persoonlijk vlak kunnen ontwikkelen tot waar ik nu sta. Verandering is iets waar we openlijk met elkaar over moeten kunnen spreken. Met onze verschillende culturele en persoonlijke achtergronden, kunnen we juist heel innovatief en creatief zijn op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, milieu en sociaal ondernemen. Verbinding in plaats van verdeeldheid. Vertrouwen in plaats van wantrouwen.

In Tuinzigt woon ik met heel veel plezier. Het is een wijk die gedragen wordt door haar bewoners en ik ben trots om hier onderdeel van uit te maken. Toen ik als buurtambassadeur in Tuinzigt werkte, heb ik ervaren hoe belangrijk het is om een vertrouwd gezicht te hebben in de wijk. Momenteel ben ik betrokken bij het vormgeven van De Nieuwe Meidoorn. Dit buurthuis is een belangrijke ontmoetingsplaats voor en door de bewoners zelf. Met de Volkspartij Breda wil ik korte lijnen met zowel de bewoners als de in de wijken actieve instanties. Persoonlijk contact en geen autoritaire houding.

Als volksvertegenwoordiger wil ik mij inzetten voor:

  • Experimenten met het anders inrichten van de sociale zekerheid, zoals met een basisinkomen

  • Stimuleren van duurzame toepassingen op het gebied van energie en woningbouw

  • Ondersteunen van maatschappelijk bewuste ondernemingen en buurteconomie

  • Bevoegdheden voor buurtbewoners en wijkrechten

Ontvang gratis de Volkspartij Breda nieuwsbrief

U ontvangt maximaal 2x p/maand een e-mail met de laatste updates